اسپکتروفتومترهای کمپانی Hach

خرید اسپکتروفتومتر های HACH / فروش اسپکتروفتومتر های هک | نماینده هک

hach بیش از ۷۰ سال است که با فناوری اسپکتروفتومتری نوآوری کرده و بسیاری از ابزارهای برجسته اسپکتروفتومتر در بازار تجزیه و تحلیل آب را ارائه می دهد. هاچ راه حل هایی را ایجاد می کند که روال روزانه آزمایش شما آسانتر می شود.

آیا این مهم است که شما قادر به انجام اندازه گیری در طیف ماورا بنفش و مرئی (UV / VIS) باشید؟

DR6000 Hach این اطمینان را به شما می دهد که اندازه گیری های شما دقیق و قابل اطمینان است. تحویل داده شده توسط ابزار کاربر پسند از قبل برنامه ریزی شده با بیش از ۲۲۰ روش بهینه سازی شده برای تجزیه و تحلیل آب آزمایشگاهی

آیا کالیبراسیون خود را از ابزارهای خود انجام می دهید؟ آیا نگران درست شدن کالیبراسیون هستید؟

DR6000 و DR3900 با استفاده از فن آوری RFID در مناطق منتخب ارائه شده است ، یک روش ساده و ساده برای دیدن اینکه چگونه اطلاعات کالیبراسیون فردی TNTplus شما با منحنی کالیبراسیون کارخانه ابزار مقایسه می شود. فقط جعبه Hach TNTplus را در اسکنر نگه دارید ، و این همان است!

شرکت آرا تجهیز فارمد به عنوان نماینده کمپانی هک (HACH) اماده تامین اسپکتروفتومتر های سری DR1900, DR3900,DR6100 و دستگاه های توربیدتی متر سری ۲۱۰۰Q , TL 23, TU5200 و دستگاه های کلریمتر سری DR300 و ِDR900  ونیز رنگ سنج سری Lico و دستگاه ترمو راکتور های DRB 200 و BOD مترها Take III و نیز دستگاه آنالایزر TOC سری QBD1200 , و انواع HQD مترها شامل PH متر HQ11D,HQ30D,HQ40D  ,  هدایت سنج های سری HQ11D,HQ30D,HQ40D و اکسیژن متر های سری Sension می باشد