رفراکتومترهای پرتابل دیجیتال کمپانی Atago

فروش رفراکتومتر های دیجیتالی | خرید رفراکتومترهای دیجیتالی | قیمت رفراکتومترهای آتاگو(ATAGO)

رفرکتومتر پرتابل دیجیتال
دقت این رفرکتومترها بیشتر از ±۰٫۱ Brix میباشد و کاربری بسیار ساده ای دارند. در نتیجه کاربران غیر حرفه ای نیز به راحتی میتوانند با این دستگاه کار کنند.
برای استفاده از این رفرکتومترها چند قطره از نمونه مورد نظر روی منشور قرار داده می شود. مقدار نمونۀ قرار داده شده بر روی منشور می بایست به اندازه ای باشد که به خوبی تمام سطح منشور را بپوشاند (در صورتی که این مقدار کم باشد دستیابی به نتیجه مطلوب سخت می شود و در صورت زیاد بودن ترشح مایع با اطراف منجر به آلودگی می شود) پس از قرار دادن نمونه، با فشار دادن دکمۀ Start دستگاه شروع به تنظیم و تطبیق دمای نمونه می کند و میزان ضریب شکست، بریکس و سایر پارامترهای قابل اندازه گیری نمایش داده می‌شوند.

انواع رفراکتومترهای کمپانی ATAGO شامل سری پرتابل دیجیتال در مدل های PAL-3,PAL-1,PAL-2,PAL-α,PAL-H,PAL-S,PAL-BX/RI,PAL-RI,PAL-LOOP,PAL-Pâtissier,PAL-22S,PAL-03S,PAL-96S,PAL-27S,PAL-98S,PAL-102S,PAL-Urea,PAL-39S,PAL-10S,PAL-91S,PAL-Cleaner,PAL-40S,PAL-Soil, می باشد و رفراکتومتر های چشمی MASTER-53α,MASTER-53T,MASTER-53M,MASTER-53S,MASTER-53Pα.MASTER-53PT,MASTER-53PM,MASTER-20αmMASTER-20T,MASTER-20M,MASTER-20Pα,MASTER-20PT,MASTER-20PM,MASTER-10α.MASTER-10T,MASTER-10M,MASTER-10Pα,MASTER-10PT,MASTER-10PM,MASTER-500MASTER-50H,MASTER-80H,MASTER-93H,MASTER-100H.MASTER-RI,MASTER-AGRI,MASTER-S/Millα,MASTER-S/MillM,MASTER-BX/S28M,MASTER-S10α,MASTER-S10M,MASTER-S28α,MASTER-S28M,MASTER-HONEY/BX.MASTER-Ramen α,MASTER-Soy Milkα,MASTER-Soy MilkM,G-50,MASTER-TA,MASTER-OE,MASTER-GOE,MASTER-KMW,MASTER-BAUME,MASTER-BR,MASTER-BC,MASTER-URC/Nα,MASTER-URC/NM,MASTER-SUR/Nα,MASTER-SUR/NM در انواع مختلف می باشد.

فروش رفراکتومتر های پرتابل دیجیتالی ، خردی رفراکتومتر های پرتابل دیجیتالی، قیمت رفراکتومتر های پرتابل دیجیتالی، نماینده فروش محصولات ATAGO، نماینده ATAGO ( آتاگو) ، رفراکتومتر های سری PAL

خرید رفراکتومتر | فروش رفراکتومتر | نماینده ATAGO (آتاگو)

نمایندگی atago رفراکتومتر atago رفراکتومتر