رفراکتومترهای پرتابل چشمی کمپانی Atago

خرید رفراکتومتر چشمی | فروش رفراکتومتر چشمی | قیمت رفراکتومتر چشمی  ATAGO ( آتاگو)

رفرکتومتر دستی آنالوگ :
این رفرکتومترها که دارای خطای اندازه گیری ±۱% Brix می باشند به صورت یک استوانه هستند که بدون باطری کار میکنند و در انتهای آن یک چشمی قرار دارد و کاربر با نگاه کردن درون چشمی می تواند نور بازتابی از سطح نمونه را بر روی نوار مدرج درون چشمی مشاهده نماید و از این طریق میزان غلظت نمونه قابل محاسبه خواهد بود. واضح است که کاربری فوق العاده آسان دارند ولیکن دقت این روش اندازه گیری به مراتب پایین تر از روشهای دقیق رفرکتومتری می باشد.

انواع رفراکتومتر ها

۴ نوع رفراکتومتر اصلی وجود دارد :

  • انکسار سنج های سنتی دستی
  • انکسار سنج های دستی دیجیتال
  • انکسار سنج های آزمایشگاهی یا Abbe
  • انکسار سنج های فرآیند از درون

همچنین رفراکتومتر Rayleigh وجود دارد که از آن معمولا برای اندازه گیری شاخص های انکساری گاز ها استفاده می شود.

رفراکتومترهای پرتابل چشمی کمپانی Atago

در جواهر شناسی، انکسار سنج جواهر یکی از ملزومات اصلی تجهیزاتی است که در آزمایشگاه جواهر شناسی استفاده می شود. جواهرات یا سنگ های قیمتی مواد معدنی شفافی هستند و بنابراین با استفاده از روش های اپتیکال می توان آن ها را بررسی کرد. شاخص انکسار یک ثابت ماده ای است و بستگی به ترکیب شیمیایی ماده دارد. از رفراکتومتر برای کمک به شناسایی مواد سنگ قیمتی، توسط اندازه گیری شاخص انکسار آن ها یعنی یکی از ویژگی های اصولی استفاده شده در تعیین نوع سنگ قیمتی، استفاده می شود.

به علت وابستگی شاخص انکسار به طول موج نور استفاده شده ( یعنی انتشار )، اندازه گیری معمولا در طول موج D-line، خط سدیم ( NaD ) تقریبا برابر با ۵۸۹ نانومتر، گرفته می شود. سنگ های قیمتی خاصی نظیر یاقوت های سرخ، یاقوت های کبود، کهربای اصل و یاقوت زرد از نظر اپتیکالی آن ایزوتروپیک می باشند. آن ها انکسار مضاعف را براساس صفحه پلاریزاسیون نور نشان می دهند. دو شاخص انکسار متفاوت با استفاده از یک فیلتر پلاریزاسیون دسته بنده می شوند. سنگ های قیمتی دارای انکسار مضاعف در هم ابزار اپتیکال کلاسیک و هم دستگاه های اندازه گیری الکترونیکی با یک صفحه ی نمایش دیجیتال موجود هستند.

بعنوان نماینده ATAGO ( آتاگو)اماده تامین انواع رفراکتومترهای کمپانی ATAGO شامل سری پرتابل دیجیتال در مدل های PAL-3,PAL-1,PAL-2,PAL-α,PAL-H,PAL-S,PAL-BX/RI,PAL-RI,PAL-LOOP,PAL-Pâtissier,PAL-22S,PAL-03S,PAL-96S,PAL-27S,PAL-98S,PAL-102S,PAL-Urea,PAL-39S,PAL-10S,PAL-91S,PAL-Cleaner,PAL-40S,PAL-Soil, می باشد و رفراکتومتر های چشمی MASTER-53α,MASTER-53T.MASTER-53M,MASTER-53S,MASTER-53Pα,MASTER-53PT,MASTER-53PM,MASTER-20αmMASTER-20T.MASTER-20M,MASTER-20Pα,MASTER-20PT.MASTER-20PM,MASTER-10α,MASTER-10T,MASTER-10M,MASTER-10Pα,MASTER-10PT,MASTER-10PM,MASTER-500MASTER-50H,MASTER-80H.MASTER-93H,MASTER-100H,MASTER-RI,MASTER-AGRI,MASTER-S/Millα,MASTER-S/MillM,MASTER-BX/S28M,MASTER-S10α,MASTER-S10M,MASTER-S28α.MASTER-S28M,MASTER-HONEY/BX,MASTER-Ramen α,MASTER-Soy Milkα,MASTER-Soy MilkM,G-50,MASTER-TA,MASTER-OE,MASTER-GOE,MASTER-KMW,MASTER-BAUME,MASTER-BR.MASTER-BC,MASTER-URC/Nα,MASTER-URC/NM,MASTER-SUR/Nα,MASTER-SUR/NM در انواع مختلف می باشد

نماینده آتاگو ، فروش رفراکتومتر پرتابل چشمی ، خرید رفراکتومتر پرتابل چشمی ، رفراکتومتر های سری Master ، فروش محصولات ATAGo ( آتاگو )

خرید رفراکتومتر | فروش رفراکتومتر | نماینده ATAGO (آتاگو)