رنگ سنج های کمپانی Sherwood

شروود  یک شرکت توسعه و ساخت است که طیف وسیعی از ابزار و دستگاه های علمی را با کاربردهای مختلف در بسیاری از صنایع ، آموزش و تحقیقات تولید می کند.

رنگ سنج وسیله ای است که در رنگ سنجی استفاده می شود. در زمینه های علمی این کلمه به طور کلی به دستگاهی اطلاق می شود که جذب طول موج خاصی از نور را توسط یک محلول خاص اندازه گیری می کند.  این وسیله معمولاً برای تعیین غلظت یک املاح شناخته شده در محلول معین با استفاده از قانون آبجو-لمبرت ، که بیان می کند غلظت یک املاح متناسب با جذب است ، استفاده می شود.

رنگ سنج های کمپانی Sherwood