فروش ویسکومتر | خرید ویسکومتر | نماینده IKA

ویسکومترهای IKA

Viscometers
سری ویسکومتر ROTAVISC ویسکوزیته مایعات را در همه زمینه های کاربردی اعم از آزمایشگاه تا کنترل کیفیت تعیین می کند. چهار دستگاه در محدوده ویسکوزیته مختلف اندازه گیری می شوند. صرف نظر از اندازه گیری ویسکوزیته ساده یا غیره – ویسکومتر ROTAVISC نتایج سریع و دقیق را ارائه می دهد.