نرم افزارهای ویسکومتر

خرید نرم افزار های ویسکوزیمتر و رئومتر / فروش نرم افزار های ویسکوزیمتر و رئومتر / نماینده رسمی  بروکفیلد

نمایندگی  Brookfield  ( بروکفیلد )

نرم افزارهای ویسکومتر

ما بعنوان نماینده بروکفیلد ( Brookfield )  اماده نصب  سریع  نرم افزار های ویسکوزیمتر و رئومتر سری Rheocalc  , Wingatherهستیم و همچنین کلیه خدمات نصب و اموزش نرم افزار ها  در این مجموعه انجام می شود و نیر با داشتن نمایندگی بروکفیلد اماده ارائه خدمات فنی نرم افزار های ویسکوزیمتر و رئومتر شرکت  Brookfield  هستیم.