BOD سنج های کمپانی Velp

VELP Scientifica که در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد ، امروزه ارائه دهنده جهانی در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی و راه حل های تحلیلی است. تعهد مداوم به توسعه دانش از طریق نوآوری مداوم محصول و توسعه پایدار اصول استراتژی VELP است. VELP با استفاده از شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت VELP Scientific واقع در نیویورک ، ایالات متحده ، در حال حاضر به بازار آمریکای شمالی نزدیکتر است که هم اکنون مشتریان از طراحی ایتالیا و کیفیتی که در سطح جهانی در دسترس است بهره مند می شوند

BOD – نیاز اکسیژن بیوشیمی – یک اصطلاح برای مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیولوژیکی یک ماده آلی در یک نمونه آب فاضلاب می باشد. بنابراین اندازه گیری BOD به عنوان پایه آشکار سازی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی در آب است. تفاوت بین BOD و نیاز اکسیژن شیمیایی این است که COD مواد آلی تجزیه ناپذیر بیولوژیکی را نیز شامل می شود. بنابراین اندازه گیری BOD ، اندازه گیری مهمی از اثرات فاضلابهای صنعتی و انسانی در تاسیسات فاضلاب ها و خروجی فاضلاب می باشد.