توربیدی متر

کدورت سنج یا توربیدومتر (Turbiditymeter) | فروش کدورت سنج | خرید کدورت سنج

نمایندگی کمپانی WTW المان

کدورت سنجTurbiditymeter به دستگاهی گفته می شود. که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری می کند.

خاصیت فیزیکی

نمونه که باعث می شود نور تابیده شده به نمونه متفرق شده و یا جذب شود ولی عبور نکند. به عبارتی کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود. در اصطلاحات فيزيکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف يا جذب شدن نور، می باشد که به محيط مورد بحث ، ظاهری مات و ابری می دهد، ظاهر تیره و ابری مانند در آب که از طریق ذرات.معلق موجود در آن ایجاد می شود. کدورت یا تیرگی نامیده می شود.

توربیدیتی متر 

معياري براي برنامه هاي تهيه ، تأمين و توزيع آب آشاميدني است، پديده اي است كه ميزان زلال بودن ياشفافيت آب را مشخص مي كند

نماینده WTW ،  نمایندگی WTW در ایران ، فروش توربیدیتی متر  WTW ، نماینده رسمی WTW ، فروش Turb 550 ، ،Turb 355 IR ،فروش کدورت سنج photoflex Turb T ، قیمت  Turb 430 T

نمایش دادن همه 6 نتیجه

فهرست