آون هیبریداسیون

آون هیبریداسیون

نمایندگی کمپانی Agilent امریکا

آون هیبریداسیون در کارهای آزمایشگاهی نظیر هیبریداسیون ساترن بلات در رابطه با DNA استفاده می شود . ناترن بلات در خصوص RNA به کار گرفته می شود .وسترن بلات بر روی صافی های غشایی و هم چنین برای انجام واکنش PCR و انکوباسیون پروتئین های نشان دار شده با آنتی بادی به کار گرفته می شود.  انکوباسیون در شرایط به صورت کاملا یک نواخت با حرکات گردشی ثابت و پخش کردن یکسان محلول probe بر روی غشاء انجام می شود .

آون آزمایشگاهی یا فور که گاهی اوقات یک آون گرما دهی نامیده می شود در کاربرد های جرم شناسی ، متالوژیکی ، آزمایشگاهی ، تحقیقاتی به کار گرفته می شود . آون آزمایشگاهی معمولا یکی از سه شکل موجود را دارد

نمایش یک نتیجه

فهرست