فروش یون متر | خرید یون سنج | فروش Ion meter

فروش یون متر از کمپانی WTW المان

یک یون متر الکتروشیمیایی که با نام الکترود خاص یونی ( ISE ) نیز نامیده می شود یک مبدل ( یا حسگر ) است که فعالیت یک یون خاص حل شده در یک محلول را به پتانسیل الکتریکی تبدیل می کند.

در یون متر الکتروشیمیایی امکان اندازه گیری این پتانسیل با استفاده از یک PH متر یا ولتاژ سنج وجود دارد .

اجزای سیستم Ion متر 

این ولتاژ از نظر تئوری بر طبق معادله ی نرنست وابسته به لگاریتم فعالیت یونی است . قسمت حس کننده ی الکترود معمولا از یک غشای خاص یونی به همراه یک الکترود مرجع ساخته شده است .

کاربرد یون متر 

یون متر الکتروشیمیایی در شیمی تجزیه و تحقیقات بیوفیزیک / بیوشیمیایی به کار گرفته می شوند ، یعنی حوزه هایی که اندازه گیری غلظت یونی در یک محلول آبی ، معمولا در یک بازه ی زمانی واقعی ، نیاز است

 

نمایندگی WTW آلمان ، فروش PH متر ، فروش هدایت سنج  ، اکسیژن متر WTW  ، نماینده HACH  ، یون سنج های Mettler Toledo  ،  دستگاه PH/ion 3310

نمایش 9 24 36

ورود

حساب کاربری ندارید؟