فروش XRF| خرید XRF | فروش فلوئورسانس اشعه X | فروش PMI

فروش XRF یا دستگاه فلئورسانس اشعهX  از کمپانی های Thermo ، olympus

دستگاه XRF یا فلوئورسانس اشعه ایکس X-Ray Fluorescence از رایج ترین دستگاهای آنالیز مواد می باشد که بدون اثر تخریبی، ترکیب عناصر موجود در ماده را از نظر کیفی و کمی شناسایی می کند.

کاربرد دستگاه اشعه X

اصول کار با دستگاه XRF مانند دستگاه XRD بر پایه تابش اشعه ایکس می باشد. با این وجود تفاوت های بسیاری در نوع تشخیص وجود دارد. دستگاه XRF در آنالیز طیف گسترده ای از مواد از جمله انواع سنگ ها، مواد معدنی، رسوبات و … به کار برده می شود.

در دستگاه XRF تعیین نوع و مقدار عنصر با اندازه گیری فلورسانس اشعه X ثانویه ناشی از تابش اشعه ایکس اولیه به نمونه صورت می گیرد.

عملکرد دستگاه اشعه X

هر کدام از عناصر دارای یک تابش فلورسانس می باشند که به عنوان اثر انگشت آن عنصر شناخته می شود و منحصر به فرد است. از این رو دستگاه طیف سنج XRF از تجهیزات ایده آل و کاربردی در آنالیز ترکیبات ماده به شمار می رود.

نمایندگی agilent ، فروش PMI کمپانی Aczet ، نماینده Thermo  ، فروش طیف سنج XL2 ، فروش جذب اتمی  ، نماینده olympus 

ورود

حساب کاربری ندارید؟