کروماتوگرافی (به انگلیسی: Chromatography) یا سَوانِگاری روشی است در علم شیمی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن.

در این روش معمولاً مخلوط که به صورت مایع یا گاز است از یک لوله یا شبکه گذرانده می‌شود؛ سرعت حرکت اجزای تشکیل دهنده مخلوط در لوله یا شبکه مختلف است (با توجه به عناصر دیواره داخلی لوله یا شبکه) در نتیجه مخلوط به اجزای تشکیل دهنده تجزیه شده و هر جز جداگانه خارج می‌شود. در کروماتوگرافی دو فاز وجود دارد فاز ثابت و فاز متحرک، فاز ثابت در واقع اجزای درون لوله یا شبکه جداسازی را تشکیل می‌دهند و فاز متحرک مربوط به ماده‌ای است که می‌خواهد مورد تجزیه و تخلیص قرار بگیرد. فاز ثابت می‌تواند مایع یا جامد باشد که بر اساس اینکه جامد یا مایع باشد به کروماتو گرافی جذب سطحی و کروماتو گرافی تقسیمی، تقسیم می‌شوند.

اساس جداسازی

جداسازی براساس وزن مولکولی و جداسازی بر اساس میل اتصال به فاز ثابت از اهم این اصول می‌باشد. کروماتو گرافی یک اصطلاح کلی است که در آزمایشگاه‌ها برای جداسازی ترکیبات استفاده می‌شود. این ترکیب در مایعی به نام فاز متحرک حل شده است و توسط ساختار دیگری به نام فاز ثابت نگهداری می‌شود. اجزای مختلف این ترکیب با سرعت‌های مختلفی حرکت می‌کنند و همین امر باعث جداسازی این ذرات می‌شود. جداسازی بر اساس تفکیک دیفرانسیلی بین فاز متحرک و ثابت انجام می‌شود.

تفاوت‌های نامحسوس در مقدار پارتیشن یک ترکیب در فاز ثابت باعث جدایی اجزا می‌شود. کروماتو گرافی می‌تواند مقدماتی یا تحلیلی (تجزیه‌ای) باشد. هدف از کروماتو گرافی مقدماتی جداسازی اجزا برای استفاده‌های پیشرفته می‌باشد. این در حالی است که کروماتو گرافی تحلیلی به صورت نرمال بر روی گروه کوچکی از مواد صورت می‌گیرد و برای اندازه‌گیری نسبت آنالیت‌ها در مخلوط می‌باشد. این دو با یکدیگر متناسب بوده و هیچ تضادی با یکدیگر ندارند.

نمایش 9 24 36

دستگاه LC/MS شیمادزو مدل LCMS-2020 Single Quadrupole

دستگاه کروماتوگرافی Shimadzu مدل Shimadzu 2010 FID

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 6890 Plus نمایندگی Agilent

دستگاه Ultimate 3000 HPLC نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی مایع waters مدل waters alliance 2795 hplc

دستگاه UPLC مدل ACQUITY H-Class نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع waters مدل alliance e2695 نمایندگی waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 1290 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 1260 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC7820 نمایندگی Agilent

دستگاه GC مدل GC6890N نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 1100 نمایندگی Agilent

دستگاه HPLC کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 2695 allianc

دستگاه اسپکترومتر جرمی(GC/MS) مدل GC-Mass 6890N نمایندگی Agilent

استاندارد دتکتور 5080-8842 نمایندگی agilent

سرنگ ۱۰ میکرولیتر نمایندگی Agilent

دستگاه Autoinjector مدل 7693A نمایندگی Agilent

دستگاه Cu Tubing Coil Assembly نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC 7890 نمایندگی Agilent

دستگاه Mini Thermal Desorber نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل ۱۲۲۰ infinity نمایندگی Agilent

ورود

حساب کاربری ندارید؟