کروماتوگرافی گازی GC

نماینده رسمی اجیلنت (Agilent ) آمریکا در ایران

کروماتوگرافی گازی در سال 1952 به وسیله جیمز و مارتین برای جدا کردن مقادیر کم اسیدهای چرب به کار برده شد. GC یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود. به عنوان مثال جدا کردن بنزن (نقطه جوش °1/80) از سیلکوهگزان (نقطه °8/80) بوسیله تقطیر جزء به جزء غیر ممکن است. در صورتی که آنها را در چند دقیقهمی‌توان به کمک کروماتوگرافی گازی جدا نمود و شناسایی کرد. همچنین حدود 200 جزء مختلف نفت خام را به آسانی می‌توان تشخیص داد. این روش سریع و ساده استو برای تشخیص ناخالصی‌های موجود در یک ماده فرار یا مقادیر کم مواد ضد آفت در پوست میوه‌جات و اندازه‌گیری گازها و آلودگی مواد به کار می رود .

در کروماتوگرافی گازی، فاز متحرک یک گاز است. فاز ساکن یک مادة جاذب جامدیا مایع پوشش داده شده و یا دارای پیوند با یک جامد بر روی دیواره ستوناست. اگر فاز ساکن جامد باشد، روش را کروماتوگرافی گاز- جامد (GSC) و اگرفاز ساکن مایع باشد، روش را کروماتوگرافی گاز- مایع (GLC) می‌نامند. هر چند هر دو روش در تجزیه به کار می‌روند ولی GLC بیشتر مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
جدا شدن اجزای یک نمونه فرار در GLC بر اساس تقسیم آنها بین دو فاز مایع وگاز است. نمونه در فاز متحرک حل شده و فاز ساکن یک مایع دیرجوش است که به صورت لایة نازکی بر روی ذرات یک جامد گسترده شده است. کروماتوگراف گازی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است

نمایش 9 24 36

دستگاه کروماتوگرافی Shimadzu مدل Shimadzu 2010 FID

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 6890 Plus نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC7820 نمایندگی Agilent

دستگاه GC مدل GC6890N نمایندگی Agilent

دستگاه اسپکترومتر جرمی(GC/MS) مدل GC-Mass 6890N نمایندگی Agilent

استاندارد دتکتور 5080-8842 نمایندگی agilent

سرنگ ۱۰ میکرولیتر نمایندگی Agilent

دستگاه Autoinjector مدل 7693A نمایندگی Agilent

دستگاه Cu Tubing Coil Assembly نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC 7890 نمایندگی Agilent

دستگاه Mini Thermal Desorber نمایندگی Agilent

ورود

حساب کاربری ندارید؟