نمایش 9 24 36

دستگاه هموژنایزر مدل T 18 digital ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

اسپکتروفتومتر علوم زیستی جنوا پلاس(Jenova plus) DNA/RNA/Oligo/Protein نمایندگی Jenway

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-10PT نمایندگی Atago

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-10Pα نمایندگی Atago

دستگاهph متر مدل S400 bio- kit کمپانی mettler toledo

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-MILK کمپانی ATAGO

دستگاه رفراکتومتر بررسی خنک کننده باتری مدل MASTER-BC کمپانی Atago

دستگاه اسپکتروفتومتر سری27 Visible and UV/Visible Diode Array برند JENWAY

دستگاه دانسيته متر آزمایشگاهی مدل DA-100 برند KEM

رفراکتومتر جیبی دیجیتالی دستی مدل PAL-RI نمایندگی Atago

رفراکتومتر مدل MASTER-RI نمایندگی Atago

دستگاه اسپکتروفتومتری مدل DR 3900 نمایندگی HACH

ترازو رطوبت سنجی مدل MB27 نمایندگی OHAUS

ترازو پرتابل مدل TA3001نمایندگی OHAUS

ترازو رطوبت سنجی مدل MB23 نمایندگی OHAUS

ترازوی رطوبت سنجی مدل MOC63u کمپانی Shimadzu

دستگاه کنداکتیومتر مدل SevenCompact S210 kit نمایندگی METTLER TOLEDO

دستگاه الکترود pH مدل Sentix 940 نمایندگی WTW

ترازوی دیجیتال مدل PR423/E نمایندگی Ohaus

دستگاه 800TS-AbsorbanceReader نمایندگی BioTek

دستگاه ELx808-Absorbance Reader نمایندگی BioTek

دستگاه PowerWave-HT Microplate Spectrophotometer نمایندگی BioTek

دستگاه Epoch Microplate Spectrophotometer نمایندگی BioTek

دستگاه Epoch-2 Microplate Spectrophotometer نمایندگی BioTek

دستگاه Synergy LX Multi Mode Reader نمایندگی BioTek

دستگاه Synergy-HTX-Multi-Mode-Reader نمایندگی BioTek

دستگاه Synergy-H1-Hybrid-Multi-Mode-Reader نمایندگی BioTek

دستگاه Cytation-Hybrid-Multi-Mode-Reader نمایندگی BioTek

ورود

حساب کاربری ندارید؟