انالایزرهای کلر کمپانی Sherwood

نمایندگی Sherwood

شروود  یک شرکت توسعه و ساخت است که طیف وسیعی از ابزار و دستگاه های علمی را با کاربردهای مختلف در بسیاری از صنایع ، آموزش و تحقیقات تولید می کند. یکی از تولیدات کمپانی شروود دستگاه فلیم فتومتر است .برآورد فلزات Alkali توسط شعله نوری شعله (به عنوان مثال تعیین سدیم در مواد غذایی ، تعیین سدیم و پتاسیم در سیمان) ، تاکنون مهمترین کاربرد فلومترهای شعله در تجزیه و تحلیل معمول شیمیایی است.برای اندازه گیری کلراید موجود در نمونه های غذایی سیستم کلراید آنالایزر شروود تولید شد . و سیستم Fluid Bed Dryer  جهت خشک کردن نمونه های مواد غذایی ساخته شد و به بازار عرضه شد .دستگاه رنگ سنج sherwood جهت انالیز رنگ در نمونه های غذایی استفاده می شود

ما بعنوان نماینده Sherwood اماده تامین دستگاه فلیم فتومتر در مدل های M360 , M410,M420 و دستگاه انالیز کلر به مدل Chloride analyzer 925 و نیز دستگاه خشک کن مدل Fluid Bed Dryer 501, و دستگاه رنگ سنج مدل Chroma 260,260 UV هستیم و اماده نصب و راه اندازی و نیز تعمیر سیستم های فوق هستیم

کلرید یک الکترولیت است. این یون با بار منفی است که با سایر الکترولیتها مانند پتاسیم ، سدیم و بی کربنات کار می کند تا به تنظیم میزان مایعات در بدن و حفظ تعادل اسید-پایه کمک کند. این آزمایش میزان کلرید خون و ادرار را اندازه گیری می کند.

کلرید در تمام مایعات بدن وجود دارد اما بیشترین غلظت در خون و مایعات خارج از سلولهای بدن وجود دارد. بیشتر اوقات غلظت کلرید آینه ای از سدیم دارد و به همین دلایل و در رابطه مستقیم با سدیم افزایش و کاهش می یابد. با این وجود ، هنگامی که عدم تعادل اسید پایه وجود دارد ، کلرید خون می تواند به طور مستقل از سطح سدیم تغییر کند زیرا کلرید به عنوان یک بافر عمل می کند. با نگه داشتن داخل یا خارج از سلول ها در صورت لزوم ، این ماده به حفظ بی طرفی الکتریکی در سطح سلولی کمک می کند.

انالایزرهای کلر کمپانی Sherwood