Brand: نمایندگی Bio Rad

نمایندگی بیوراد ( Bio Rad)

آزمایشگاههای بیو راد در سال 1952 توسط دیوید شوارتز و همسرش آلیس که هر دو فارغ التحصیل اخیر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی هستند تاسیس شد. ب . در سال 1999 ، بیو راد پاستور سانوفی دیاگزیستیکر رو خرید و این امر موقعیت شرکت را در بازار محصولات تشخیصی HIV و بیماریهای عفونی تقویت کرد. در حال حاضر کمپانی Biorad در زمینه های علوم زیستی و علوم غذایی و سیستم های جداسازی و اسپکتروسکوپی فعالیت دارد. ترمال سایکلر های کمپانی Biorad ,نیز الکتروفورز و پاور سوپلای و نیز ریل تایم PCR شرکت داری شهرت جهانی هست.ما بعنوان نماینده Bio rad اماده آرائه این سیستم ها و نیز خدمان فنی کلیه دستگاه هی بیوراد هستیم .سل ایمیجینگ و سل کانتر های و فلوسایتومتری های کمپانی Biorad در اکثر مقالات به چشم میخورد.

نمایش 9 24 36

دستگاه ژل داک مدل XR System نمایندگی Bio Rad

دستگاه ژل داک مدل EZ System نمایندگی Bio Rad

دستگاه پاورساپلای نمایندگی Bio Rad

دستگاه تانک الکتروفورز نمایندگی Bio Rad

دستگاه میکروپلیت ریدر نمایندگی Bio Rad

دستگاه بیوراد مدل Gel Doc نمایندگی Bio Rad

دستگاه بیوراد مدل cell counter نمایندگی Bio Rad

دستگاه PCR مدل Thermal-Cycler نمایندگی BIO-RAD

دستگاه PCR مدل RealTime نمایندگی BIO-RAD

دستگاه ریل تایم مدل ABI نمایندگی Bio rad

ورود

حساب کاربری ندارید؟