نمایندگی Thermo scientific

نمایندگی Thermo Scientifics امریکا

پیشینه کمپانی Thermo Scientifics

شرکت Thermo Fisher ترموفیشر یک شرکت توسعه محصولات بیوتکنولوژی چند ملیتی امریکایی است که در سال 2006 از ادغام دو شرکت Thermo Electron و Fisher Scientific تاسیس شده است. Fisher scientific توسط چستر فیشر در سال 1902 تاسیس شد. Fisher scientific بر ارائه تجهیزات آزمایشگاهی مواد شیمیایی، خدمات مورد استفاده در مراقبت های پزشکی، تحقیقات علمی، ایمنی و آموزش و پرورش فعالیت داشت.
شرکت thermos electron نیز در سال 1956 توسط هاتسوپولوس و پیتر تاسیس شد. thermos electron محصولات و خدمات آزمایشگاهی را فراهم می کرد و در سال 2004 بیش از 2 میلیارد دلار درآمد داشت.

برند های تجاری  Thermo Scientifics

محصولات شرکت Thermo Fisher ترموفیشر تحت نام های تجاری fisher scientific ،thermo scientific ،fermentas ،Invitrogen ،applied biosystems (ABI) ،gibco فروخته می شود. طبق آمار، محصولات شرکت ترموفیشر 46 درصد در علوم زیستی، 20 درصد در مراقبت های پزشکی و 34 درصد در صنعت، محیط زیست و ایمنی به کار می رود.

 محصولات Thermo Fisger Scientifics

محصولات شرکت THERMO FISHER SCIENTIFIC را می توان در شاخه های زیر طبقه بندی کرد:
محصولات این شرکت و زیر مجموعه هایش در شاخه های زیر طبقه بندی می گردد.

• Clinical & Diagnostic Testing Product and Applications
• Scientific Instruments and Automations
• Fast Digest Restriction Enzymes
• PCR, qPCR, RT-PCR & dNTPs
• Protein Electrophoresis, Expression, isolation & Analysis
• DNA & RNA Electrophoresis
• Molecular Cloning
• Nucleic Acid Purification & Analysis
• Nucleic Acid Amplification & Expression Profiling
• RNAi, Epigenetics & Gene Regulation
• Cell Culture
• Drug Discovery & Development
• Laboratory Equipment
• Life Science Research

محصولات شرکتThermo Scientifics

شرکت آراتجهیز نمایندگی Thermo Scientifics ارائه دهنده انواع دستگاه های XRF پرتابل در سری های XL2,XL3,XL5 Niton ونیز دستگاه های XRF رومیز ARL و هم چنین نانو دراپ های کمپانی ترمو در سر های ND 2000 و One/C , ONe/Cw و همچنن انواع اسپکتروفتومترها و فتومتر های این کمپانی است .

نمایش 9 24 36

دستگاه TSQ Vantage Triple Stage Quadrupole LC MS Mass Spectrometer نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل Quantum XLS نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل ISQ نمایندگی Thermo

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل icap 65000 Radial نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل Trace 1300 نمایندگی Thermo

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Nicolet IS10 نمایندگی Thermo

دستگاه XRF ترمو فیشر مدل Niton™ XL5 Plus Thermo

دستگاه Ultimate 3000 HPLC نمایندگی Thermo

اسپکتروفتومتر FT-IR مدل Nicolet 380 کمپانی Thermo

دستگاه احتراق عنصری CHNS-o مدل EA1112 نمایندگی Thermo

دستگاه XRF مدل XL2 Thermo نمایندگی Thermo

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟