هموژنایزرها

دستگاه هموژنایزر

نماینده فروش کمپانی IKA آلمان و نماینده رسمی VELP ایتالیا

هموژنایزرهایاهمژیزاسیون و یا همگن سازی که از پیشوند همو (برگرفته از کلمه یونانی به همین نام) به معنی مشابه و همگن تشکیل شده است، فرآیندی است که برای ایجاد مخلوطی همگن و یک دست از دو مایع غیر حلال و یا جامد و مایع استفاده می شود.

چنین امری با تبدیل یکی از مایعات (جامد) به حالتی که دارای ذرات بی نهایت ریز است و در سراسر بخش های مایع دیگر به صورت یکنواخت توزیع شده اند، حاصل می شود. بیشترین استفاده از انواع همگن ساز ها در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و دارویی می باشد. فرآیند هموژنیزاسیون توسط دستگاهی به نام هموژنایزر حاصل شود.

نمایش 9 24 36

دستگاه هموژنایزر مدل T 65 digital ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T 65 basic ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T 50 digital ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل ULTRA-TURRAX® Tube Drive نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T 25 digital ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T18 digital نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T 10 basic ULTRA-TURRAX نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T25 Digital نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر مدل T18 Digital نمایندگی IKA

دستگاه هموژنایزر dlab D-500-2

دستگاه هموژنایزر dlab D-500-1

دستگاه هموژنایزر مدل dlab D-160-2 نمایندگی Dlab

دستگاه هموژنایزر مدل dlab D-160-1

تیغه هموژنایزر مدل A00000035 نمایندگی Velp

دستگاه تیغه هموژنایزر نمایندگی Velp

دستگاه هموژنایزر آنالوگ مدل نمایندگی Velp OV5

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟