ترازوهای آزمایشگاهی کمپانی sartorius

گروه Sartorius یک تامین کننده بین المللی تجهیزات دارویی و آزمایشگاهی است که بخش های Solutions Bioprocess و محصولات و خدمات آزمایشگاهی را پوشش می دهد.

این شرکت از دو بخش “Bioprocess Solutions” و “محصولات و خدمات آزمایشگاهی” تشکیل شده است. Solutions Bioprocess شامل بخش های تصفیه ، مدیریت مایعات ، تخمیر و خالص سازی و تمرکز بر فرآیندهای تولید صنعت بیو دارویی است. محصولات و خدمات آزمایشگاه بر تولید و سرویس ابزارهای آزمایشگاهی و مواد مصرفی از جمله تصفیه آب ، توزین ، کار با مایع ، میکروبیولوژی ، تصفیه و تصفیه و سانتریفیوژها تمرکز دارد. سارتوریوس در بیش از ۱۱۰ کشور جهان دارای تجهیزات تولیدی خود در اروپا ، آسیا و آمریکا و همچنین شرکتهای تابعه و آژانسهای تجاری است.

ترازو آزمایشگاهی دارای محفظه ی توزین است که مواد ارزشمند گرمی در محفظه ، توزین می گردد این امر برای جلوگیری از تاثیر هوا بر وزن مواد می باشد که استاندارد ترین روش برای محاسبه دقیق وزن مواد گرمی است . در ترکیبات شیمیایی و ساخت دارو خطا حتی به کمترین مقدار منجر به فاجعه می گردد و نیاز به ترازو آزمایشگاهی با دقت بالا وجود دارد تا مواد ترکیبی را به صورت دقیق توزین شده و محاسبه ی دقیقی داشته باشد .