تصویربرداری سلولی و میکروسکوپی کمپانی BioTek

BioTek, یک تولید کننده خصوصی مستقر در ورمونت است که ابزارهای علمی و نرم افزارهای مرتبط را که در تحقیقات پایه در علوم زیستی و همچنین تضمین کیفیت در صنایع مرتبط استفاده می شود ، به فروش می رساند. این شرکت در سال ۱۹۶۸ توسط فیزیولوژیست کالج پزشکی دانشگاه ورمونت دکتر نورمن آلپرت و مهندس جورج اچ لور ، که تجهیزات ابزار دقیق و مدل این کالج را هدایت می کردند ، تأسیس شد.  پسر آلپرت ، بریار در سال ۲۰۰۱ به عنوان مدیرعامل منصوب شد.  این شرکت محصولات خود را در دفتر مرکزی خود در وینوسکی ، ورمونت تولید می کند.

دفتر مرکزی BioTek Instrument در وینوسکی ، ورمونت ، ایالات متحده است.
این شرکت در ابتدا دستگاه هایی را تولید می کرد که برای آزمایش و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی استفاده می کردند ، و در دهه ۱۹۸۰ شروع به توسعه و سپس فروش خوانندگان میکروپلیت نمودند. در سال ۲۰۰۲ این شرکت برای تمرکز روی ریزگردها ، تجارت دستگاه آزمایش را فروخت.  تا سال ۲۰۱۳ خط مشاغل آن شامل خوانندگان میکروپلیت ، واشر ، ضسبنسرس و نرم افزارهای مرتبط و همچنین تجهیزات اتوماسیون آزمایشگاهی مرتبط بود. همچنین در حال توسعه یک خط میکروسکوپ بود.  از سال ۲۰۱۳ ، حدود ۳۵۰ کارمند داشت و حدود ۲۵۰ نفر در ورمونت و بقیه فروش در ایالات دیگر ایالات متحده و بازارهای عمده در سراسر جهان بودند.

تصویربرداری از سلولهای مطالعه سلولهای زنده با استفاده از میکروسکوپ در گذر زمان است. این توسط دانشمندان برای به دست آوردن درک بهتر از عملکرد بیولوژیکی از طریق مطالعه دینامیک سلولی استفاده می شود.  تصویربرداری از سلولهای زنده در دهه اول قرن بیستم پیشگام بود. یکی از اولین فیلم های میکرو سینماتوگرافی با گذشت زمان از سلول های ساخته شده توسط ژولیوس ریس ساخته شده است که نشان دهنده لقاح و رشد تخم خارپشت دریایی است.  از آن زمان ، چندین روش میکروسکوپی ایجاد شده است که به محققان امکان می دهد سلولهای زنده را با جزئیات بیشتری با تلاش کمتر مطالعه کنند. نوع جدیدتر از تصویربرداری با استفاده از نقاط کوانتومی به عنوان پایدارتر استفاده شده است. ساخت میکروسکوپ هالوتوموگرافی با اجرای رنگ آمیزی دیجیتالی بر اساس شاخص انکسار سلولها ، از نوری و فوتوکسیک و سایر معایب ناشی از رنگ آمیزی چشم پوشی نکرده است.

.