سیستم های تصویربرداری پاتولوژی کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

آسیب شناسی مطالعه علل و عوارض بیماری یا آسیب است. کلمه آسیب شناسی همچنین به مطالعه بیماری به طور کلی اشاره دارد که شامل طیف گسترده ای از زمینه های تحقیقات زیست پزشکی و اقدامات پزشکی است. با این حال ، هنگامی که در زمینه معالجه پزشکی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد ، این اصطلاح اغلب بصورت تنگ تر مورد استفاده قرار می گیرد تا به فرآیندها و آزمایش هایی که در حوزه پزشکی معاصر “آسیب شناسی عمومی” قرار دارد ، ناحیه ای است که شامل تعدادی متمایز اما متفاوت است. تخصص های پزشکی مرتبط با پزشکی که عمدتا از طریق تجزیه و تحلیل نمونه های بافتی ، سلولی و مایعات بدن ، بیماری را تشخیص می دهند. از نظر عجیب و غریب ، “یک آسیب شناسی” ممکن است به پیشرفت پیش بینی شده یا واقعی بیماری های خاص نیز اشاره داشته باشد (همانطور که در جمله “بسیاری از اشکال مختلف سرطان دارای آسیب شناسی های گوناگونی است”) ، و مسیر صعود گاهی برای نشان دادن وضعیت بیماری در استفاده می شود. مواردی از بیماری جسمی (مانند کاردیومیوپاتی) و شرایط روانی (مانند روانپزشکی). یک پزشک که آسیب شناسی را تمرین می کند ، آسیب شناس نامیده می شود.