سیستم های طیف سنجی مادون قرمز کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

طیف سنجی مادون قرمز (طیف سنجی IR یا طیف سنجی ارتعاشی) شامل تعامل اشعه مادون قرمز با ماده است. این مجموعه طیف وسیعی از تکنیک ها را پوشش می دهد ، بیشتر مبتنی بر طیف سنجی جذب. مانند تمام تکنیک های طیف سنجی ، می توان از آن برای شناسایی و مطالعه مواد شیمیایی استفاده کرد. نمونه ها ممکن است جامد ، مایع یا گاز باشند. روش یا تکنیک طیف سنجی مادون قرمز با ابزاری به نام طیف سنج مادون قرمز (یا طیف سنج) تولید می شود تا طیف مادون قرمز تولید شود. طیف IR را می توان در یک نمودار جذب نور مادون قرمز (یا انتقال) در محور عمودی در مقابل فرکانس یا طول موج در محور افقی دید. واحدهای معمولی فرکانس مورد استفاده در طیف IR ، سانتیمتر متقابل (که بعضاً عدد موج نامیده می شود) است ، با نماد cm − ۱٫ واحدهای دارای طول موج IR معمولاً در میکرومترها (که قبلاً “میکرون” نامیده می شدند) ، نماد میکرومتر ، که به روش های متقابل با تعداد موج ها مرتبط هستند ، داده می شوند. یک ابزار آزمایشگاهی رایج که از این تکنیک استفاده می کند ، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) است.