هدایت سنج های کمپانی WTW

خرید EC متر wtw| فروش EC متر wtw | خرید هدایت سنج |فروش هدایت سنج |نمایندگی wtw

ما بعنوان نماینده کمپانی WTW در ایران اماده ارائه EC متر های رومیزی سری COND 7110 ,7310   و نیز EC  متر های پرتابل سری cond3110 , cond 3310  هستیم با داشتن نمایندگی wtw   آماده ارائه خدمات فنی شامل تعمیر محصولات wtw   و نیز ارائه الکترود های شامل Tetracon 325, Tetracon 925 , LF 413T-3M ForkIDS  هستیم و محلول های کالیبراسیون ۱۴۱۳نیز برای کالیبراسیون موجود است

هدایت سنج های کمپانی WTW

نماینده رسمی wtw ،  فروش EC متر  ، WTW ، cond 7110 wtw   ، cond 7310 WTW