همزن های مکانیکی کمپانی Velp

VELP Scientifica که در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد ، امروزه ارائه دهنده جهانی در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی و راه حل های تحلیلی است. تعهد مداوم به توسعه دانش از طریق نوآوری مداوم محصول و توسعه پایدار اصول استراتژی VELP است. VELP با استفاده از شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت VELP Scientific واقع در نیویورک ، ایالات متحده ، در حال حاضر به بازار آمریکای شمالی نزدیکتر است که هم اکنون مشتریان از طراحی ایتالیا و کیفیتی که در سطح جهانی در دسترس است بهره مند می شوند.

همزن مکانیکی آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاه عمومی است که به شکل متداولی در آزمایشگاه ها به کار گرفته می شود. همزن مکانیکی آزمایشگاهی از یک موتور الکتریکی با محور هدایتی تشکیل شده که نصب آن به صورت عمودی است و با یک قطعه لاستیکی فنجانی شکل در ارتباط می باشد که اندکی به دور از مرکز سوار شده است .زمانیکه موتور به جریان در می آید ، نوسان قطعه لاستیکی با حرکت دایره ای شروع می شود . هنگامیکه یک لوله آزمایش یا محفظه مناسب دیگری به داخل فنجان لاستیکی با فشار قرار می گیرد ، این حرکت به داخل مایع انتقال می یابد و به نوعی یک گرداب درون محلول، شکل می گیرد . امکان این وجود دارد که سرعت همزن مکانیکی آزمایشگاهی را تغییر داد و تنظیم آن را به نحوی انجام داد که به شکل پیوسته تحت جریان باشد یا فقط هنگامی کار کند که فشار در سطح پایینی به قطعه لاستیکی اعمال شود