کدورت سنج های کمپانی Hach

خرید کدورت سنج HACH | فروش کدورت سنج HACH | نماینده  HACH

جدیدترین ابزارهای هاچ نتایج دقیق و موثقی را ارائه می دهند که به شما اطمینان می دهد که از اندازه گیری کدورت خود انتظار دارید.

هاچ یک متر آزمایشگاه موفقیت آمیز کدورت TU52 برای آب آشامیدنی و دیگر کاربردهای آب تمیز و TL23 را برای کاربردهای دارای کدورت بالا معرفی کرده است.