نمایندگی Nabertherm

شرکت Nabertherm به عنوان یک شرکت خانوادگی با استفاده از منابع مالی اعضای خانواده تاسیس گردید. اقای کنراد نابر در سال 1947 به عنوان موسس در راستای توسعه شرکت در سطح بین الملی در صنعت کوره های ازمایشگاهی بود . نابرترم طیف گستردهای از کوره ای استاندارد رو برای صنایع آزمایشگاه تولید می کرد محصولاتی که برای صنعت آزمایشگاه تولید میکردند شامل موارد زیر بودند.

Muffle/Preheating/Ashing Furnaces and Accessories
Assay Furnaces up to 1300 °C
Chamber Furnaces for Annealing, Hardening and Brazing
Chamber Furnaces with Brick Insulation or Fiber Insulation up to 1400 °C
High-Temperature Furnaces/Sintering Furnaces
Ovens, Chamber Ovens and Forced Convection Chamber Furnaces
Clean Room Solutions
Tube Furnaces and Accessories
Customized Tube Furnaces
Working Tubes for Tube Furnaces
Melting Furnaces up to 1500 °C
Fast-Firing Furnaces up to 1300 °C
Gradient or Lab Strand Annealing Furnaces up to 1300 °C
Retort Furnaces
Catalytic and Thermal Post Combustion Systems, Exhaust Gas Washer
Temperature Uniformity and System Accuracy
Process Control and Documentation

نمایش 9 24 36

دستگاه کوره آزمایشگاهی مدل LE4/11 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره آزمایشگاهی مدل LT24/11 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره آزمایشگاهی مدل LT15/12 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره آزمایشگاهی مدل L5/12 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره آزمایشگاهی مدل L9/11 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره آزمایشگاهی مدل LT15/13 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره آزمایشگاهی مدلLE6/11 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره مدل N30/45HA نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره ۳لیتری مدل HTCT03/16/C450 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره ۵لیتری مدل LT5/12/B410 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره ۵لیتری مدل LT5/12/B410 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره ۹لیتری مدل LT9/11/B410 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره ۵لیتری مدل LT5/11/B410 نمایندگی Nabertherm

دستگاه کوره ۲ لیتری ۱۱۰۰ درجه مدل LE2/11/RV نمایندگی NABERTHERM

ورود

حساب کاربری ندارید؟