نمایندگی PerkinElmer

نمایندگی perkin Elmer آمریکا 

پیشینه کمپانی Perkin Elmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است.

جایگاه در صنعت کمپانی Perkin Elmer

قابلیت های تجهیزات این شرکت  شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

محصولات شرکت پرکین المر 

شرکت آراتجهیز نمایندگی perkin elmer ارائه دهنده محصولاتی همچون جذب اتمی ، اسپکتروفتومتر ، کروماتوگرافی گازی ، طیف سنج ملکولی و فلورسانس و سایر … می باشد.

نمایش 9 24 36

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Titan MPS نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Avio 200 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Avio 500 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900t نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900z نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 500 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900f نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Nexion 1000 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900H نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Nexion 2000p نمایندگی PerkinElmer

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل EnVision 2105 نمایندگی BioTek

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل Ensight نمایندگی PerkinElmer

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل victor nivo نمایندگی PerkinElmer

دستگاه ICP-OES مدل optima 7300DV نمایندگی Perkin Elemer

دستگاه جذب اتمی AAS مدل Elmer AAnalyst 200

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل lambda 265 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه FT-IR UV-VIS مدل Spectrum RX1 نمایندگی Perkinr 

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟