نمایندگی PerkinElmer

نمایندگی perkin Elmer آمریکا 

پیشینه کمپانی Perkin Elmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است.

جایگاه در صنعت کمپانی Perkin Elmer

قابلیت های تجهیزات این شرکت  شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

محصولات شرکت پرکین المر 

شرکت آراتجهیز نمایندگی perkin elmer ارائه دهنده محصولاتی همچون جذب اتمی ، اسپکتروفتومتر ، کروماتوگرافی گازی ، طیف سنج ملکولی و فلورسانس و سایر … می باشد.

نمایش 9 24 36

دستگاه جذب اتمی مدل AAnalyst 800 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه جذب اتمی مدل PinAAcle 900Z نمایندگی Perkin

دستگاه جذب اتمی مدل AAnalyst 600 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 83000v نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 80000v نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 73000v نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل optima 43000v نمایندگی PerkinElmer

سیستم تصویربرداری پاتولوژی مدل Mantra Quantitative Pathology Workstation نمایندگی PerkinElmer

سیستم تصویربرداری پاتولوژی مدل Polaris Automated Quantitative نمایندگی PerkinElmer

سیستم تصویربرداری پاتولوژی مدل Vectra 3.0 Automated Quantitative نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل Provectus 6500 Ultra Microbalance نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DMA 8000 Dynamic Mechanical Analyzer نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل STA (Simultaneous Thermal Analyzer) 8000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل STA (Simultaneous Thermal Analyzer) 6000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل TMA 4000 LAB نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل TGA 4000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل TGA 8000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل LAB SYS-DSC 8500 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DSC 8000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DSC 4000 System نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DSC 6000 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Titan MPS نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Avio 200 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Avio 500 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900t نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900z نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 500 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900f نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Nexion 1000 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900H نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Nexion 2000p نمایندگی PerkinElmer

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل EnVision 2105 نمایندگی BioTek

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل Ensight نمایندگی PerkinElmer

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل victor nivo نمایندگی PerkinElmer

دستگاه ICP-OES مدل optima 7300DV نمایندگی Perkin Elemer

دستگاه جذب اتمی AAS مدل PerkinElmer AAnalyst 200

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل lambda 265 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه FT-IR UV-VIS مدل Spectrum RX1 نمایندگی Perkinr 

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟