Brand: نمایندگیKEM

KEM در سال 1961 توسط Nagahiko Kishimoto تاسیس شد ، KEM بر روی راه حل های نوآورانه برای برنامه های خاص طاقچه ها ، توسعه و ساخت ابزارهای تحلیلی و اندازه گیری برای برنامه های اختصاصی تمرکز دارد. از آنجا که بیش از نیم قرن است ، سیستم های نظارت تولید شده توسط KEM نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست جهانی دارند.

امروزه ، ابزارهای تحلیلی ما مانند “Karl Fischer رطوبت سازهای مرطوب” به طور گسترده ای در آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و صنایع خصوصی استفاده می شود و “آنالایزر مداوم برای کلرید هیدروژن در دودکشهای گازی” در کارخانجات سوزاندن زباله نصب شده است. از سال 1988 ، “آنالایزر مداوم برای جیوه در گازهای دودکش” برای تعیین اثرگذاری جیوه در سیستم های نظارت بر دستگاه های بخور سوز محبوب شده است. به تازگی ، افزایش آگاهی عمومی در مورد خطر سکته های گرما در حین کار یا فعالیت های ورزشی ، ما را به سمت ایجاد “چکرزهای حرارتی” انگیزه می دهد. این سازها در بسیاری از امکانات ورزشی و محیطهای کاری خدمات ارزشمندی ارائه می دهند.

ورود

حساب کاربری ندارید؟