آنالیز حرارتی

دستگاه آنالیز حرارتی محصولات Decagon آمریکا

آنالیز گرمایی (Thermal analysis) به روش­ هایی گفته می­شود که مشخصات یا تغییرات مشخصات مواد در اثر حرارت را اندازه ­گیری می‌کنند.

آنالیز گرمایی واکنش‌های مواد در مقابل جریان انرژی حرارتی در داخل یا خارج مواد جامد را بررسی می­کند. به این واکنش‌ها تحولات حرارتی می‌گویند. تحولات حرارتی ممکن در یک ماده جامد را می‌توان با افزایش حرارت آن از صفر مطلق (صفر کلوین) مورد بررسی قرار داد.

مشخصات قابل تغییر، بعد، جرم، حالت و رفتار مکانیکی هستند. روش‌های آنالیز حرارتی نسبتاً ساده‌ اند زیرا تغییر دادن دمای نمونه در مقایسه با بررسی نمونه توسط پرتو ایکس پرانرژی و پرتو­های الکترونی یا یونی در روش ­های طیف­ سنجی، از پیچیدگی کمتری برخوردار است. انواع این روش ها عبارتند از: وزن­ سنجی حرارتی (TGA)، آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) و کالری­ سنجی روبشی افتراقی (DSC) بیشتر برای بررسی تجزیه مواد از طریق ثبت و ردیابی تغییر جرم آن در اثر دما به ­کار می‌رود.

نمایش 9 24 36

سیستم آنالیز حرارتی مدل Provectus 6500 Ultra Microbalance نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DMA 8000 Dynamic Mechanical Analyzer نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل STA (Simultaneous Thermal Analyzer) 8000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل STA (Simultaneous Thermal Analyzer) 6000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل TMA 4000 LAB نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل TGA 4000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل TGA 8000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DSC 8000 نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DSC 4000 System نمایندگی PerkinElmer

سیستم آنالیز حرارتی مدل DSC 6000 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه آنالیز حرارتی مدل KD2 Pro نمایندگی Decagon

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟