دسته: رئومتر

رئومتر

نمایندگی بروکفیلد( Brookfield )امریکا  و نماینده رسمی M&A چین

رئو مترRheometer) یک ابزار آزمایشگاهی اندازه گیری است که بر خلاف ویسکومترها جهت اندازه گیری برخی پارامترهای افزایش از جمله ویسکوزیته دینامیکی، سرعت برشی و تنش برشی به کار می‌رود. رئو متر ها سازوکار عملکرد این وسیله به این صورت است. که در آن از طریق بررسی توان مورد نیاز برای چرخش یک همزن در داخل نمونه، پارامترهایی چون ویسکوزیته دینامیک اندازه گیری می‌شود.

ویسکوزیته متر 

متداولترین و ساده ترین دستگاه برای اندازه گیری ویسکوزیته در محدوده سرعت برشی مورد استفاده در فرآیند پلیمرهایی، رئو متر کپیلاری است. مهمترین قسمت آن تیوب مستقیم یا لوله موئینه است. نیروی محرکه جریان در رئو متر کپیلاری فشار بوده و تحت اختلاف فشار در شرایط همدما دبی اندازه گیری میشود .

مشخصات دستگاه 

این دستگاه با وجود سادگی اطلاعات ویسکوزیته فرآیندی را بسیار دقیق ارائه میدهد و برای اندازه گیری ویسکوزیته مذابهای پلیمری در محدوده سرعت برشی بالاتر از ۱۰۰ s^(-۱) پیشنهاد میشود. در اختلاط، اکستروژن و قالبگیری تزریقی این محدوده سرعت برشی (>۱۰۰ s^(-۱) ) بسیار اهمیت دارد. برای اندازه گیری به صورت آنلاین رئو متر کپیلاری میتواند به سادگی به انتهای پیچ اکسترودر متصل شود که این ویژگی آنرا به صورت دستگاهی بسیار کارآمد در صنعت درآورده است.

نمایش 9 24 36

ورود

حساب کاربری ندارید؟