فروش کدورت سنج | خرید کدورت سنج | خرید توربیدیمتر | قیمت توربیدیتیمتر

نمایندگی کمپانی WTW المان ،

کدورت سنجTurbiditymeter به دستگاهی گفته می شود. که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری می کند.

نحوه اندازه گیری توربیدیمتر 

خاصیت فیزییکی نمونه که باعث می شود نور تابیده شده به نمونه متفرق شده و یا جذب شود ولی عبور نکند. به عبارتی کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود. در اصطلاحات فيزيکی ، کدورت متناسب با ذرات پراکنده با اندازه های مختلف يا جذب شدن نور، می باشد که به محيط مورد بحث ، ظاهری مات و ابری می دهد.

توربیدیتی متر 

معياري براي برنامه هاي تهيه ، تأمين و توزيع آب آشاميدني است، پديده اي است كه ميزان زلال بودن ياشفافيت آب را مشخص مي كند

نماینده WTW ، فروش توربیدی متر WTW ،  کدورت سنج Turb 550 ،نماینده هک (HACH)

توربیدی متر های کمپانی HACH ، دستگاه Turb 2100 Q01 ، کدورت سنج TB1 Velp  ، فروش دستگاه TSS

ورود

حساب کاربری ندارید؟