کروماتوگرافی گازی (GC)

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC

فروش کروماتوگرافی گازی Agilent (اجیلنت) آمریکا

GC روشی است در علم شیمی برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن

کروماتوگرافی گازی در سال 1952 به وسیله جیمز و مارتین برای جدا کردن مقادیر کم اسیدهای چرب به کار برده شد. GC یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود. به عنوان مثال جدا کردن بنزن (نقطه جوش °1/80) از سیلکوهگزان (نقطه °8/80) بوسیله تقطیر جزء به جزء غیر ممکن است. در صورتی که آنها را در چند دقیقهمی‌توان به کمک کروماتوگرافی گازی جدا نمود و شناسایی کرد. همچنین حدود 200 جزء مختلف نفت خام را به آسانی می‌توان تشخیص داد. این روش سریع و ساده استو برای تشخیص ناخالصی‌های موجود در یک ماده فرار یا مقادیر کم مواد ضد آفت در پوست میوه‌جات و اندازه‌گیری گازها و آلودگی مواد به کار می رود.

در کروماتوگرافی گازی، فاز متحرک یک گاز است. فاز ساکن یک ماده جاذب جامدیا مایع پوشش داده شده و یا دارای پیوند با یک جامد بر روی دیواره ستوناست. اگر فاز ساکن جامد باشد، روش را کروماتوگرافی گاز- جامد (GSC) و اگرفاز ساکن مایع باشد، روش را کروماتوگرافی گاز- مایع (GLC) می‌نامند. هر چند هر دو روش در تجزیه به کار می‌روند ولی GLC بیشتر مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

جدا شدن اجزای یک نمونه فرار در GLC بر اساس تقسیم آنها بین دو فاز مایع وگاز است. نمونه در فاز متحرک حل شده و فاز ساکن یک مایع دیرجوش است که به صورت لایه نازکی بر روی ذرات یک جامد گسترده شده است.

مکانیسم جداسازی GC 

در این روش معمولاً مخلوط که به صورت مایع یا گاز است از یک لوله یا شبکه گذرانده می‌شود؛ سرعت حرکت اجزای تشکیل دهنده مخلوط در لوله یا شبکه مختلف است (با توجه به عناصر دیواره داخلی لوله یا شبکه) در نتیجه مخلوط به اجزای تشکیل دهنده تجزیه شده و هر جز جداگانه خارج می‌شود.

کروماتوگرافی به چه معناست؟

کروماتو گرافی یک اصطلاح کلی است که در آزمایشگاه‌ها برای جداسازی ترکیبات استفاده می‌شود.

اجزا تشکیل دهنده دستگاه GC

 • منبع گاز حامل
 • ستون و کوره
 • آشکارسازها

انواع آشکارسازهای موجود در:

  • یونش شعله ه­ای (FID): جهت شناسایی کمی و کیفی هیدروکربن های سبک و سنگین (در حد ppm) و غلظت­ های پائین CO و CO2
  • هدایت حرارتی (TCD): جهت شناسایی کمی و کیفی ترکیبات گازی معدنی غیرخورنده مانند O2و N2
  • الکترون گیر (ECD): این دتکتور برای آنالیز ترکیبات هالوژن­دار از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می­باشد.
  • نیتروژن-فسفر (NPD): جهت آنالیز ترکیبات نیتروژن­دار و فسفردار

نمایندگی دستگاه کروماتوگرافی Agilent | فروش GC 6890 N | فروش اتوسمپلر GC | سیستم Mini Thermal Disorber | لوازم جانبی کروماتوگرافی گازی 

نمایش 9 24 36

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل Trace نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل Intuvo ۹۰۰۰ نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل 7820A نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی مدل Shimadzu 2010 FID

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC6890 Plus نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC8890B نمایندگی Agilent

دستگاه GC مدل GC6890N نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC 7890 نمایندگی Agilent

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟