کروماتوگرافی گازی اسپکترومتر جرمی GC/MS

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GC-MS

کروماتوگرافی گازی جرمی کمپانی Agilent

این دستگاه متشکل از دو قسمت اسپکترومتر جرمی و کروماتوگرافی گازی می باشد. در این دستگاه از ستون کروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات مختلف و از اسپکترومتر جرمی برای شناسایی اجزاء جداسازی شده استفاده می گردد.

حساسیت این دستگاه بسیار قابل توجه بوده و بعد از جداسازی و اسکن توسط اسپکترومتر جرمی، با استفاده از کتابخانه و اطلاعات موجود در رایانه دستگاه که اطلاعات و طیفهای جرمی ترکیبات مختلف در آن وجود دارد می توان اقدام به شناسایی اجزای جداسازی شده کرد.

کاربرد دستگاه GC/MS

این دستگاه در زمینه های مختلف علوم مانند شیمی، پزشکی، داروسازی، نانوشیمی و… کاربرد فراوانی دارد. بعنوان نمونه در زمینه نانوداروها جهت جداسازی و شناسایی آنها و همچنین در زمینه های حذف آلاینده های آلی محیط زیست با استفاده از نانوکاتالیستها و نانوکربنها از این دستگاه استفاده زیادی شده است.


دستگاه GC-MS نمایندگی Agilent |فروش دستگاه GC | فروش GC 6890 | فروش ICP-MS | کروماتوگرافی گازی جرمی GC-MS

نمایش 9 24 36

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل Quantum XLS نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل ISQ نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل 5977B نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل 5975 MSD نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی جرمی GCMS مدل 5973 MSD نمایندگی Agilent

دستگاه اسپکترومتر جرمی GC/MS مدل GC-Mass 6890N نمایندگی Agilent

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟