آنالیز دستگاهی

نمایش 9 24 36

دستگاه طیف سنج پلاسما ICP-OES مدل 5100 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل UPLC H-class نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل Alliance 2695 نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل Prominence LC-20 نمایندگی Shimadzu

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل ICS-3000 نمایندگی Dionex

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 1200 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل Trace نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل Intuvo ۹۰۰۰ نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC مدل 7820A نمایندگی Agilent

کالریمتر (رنگ‌سنج) جیبی مدل DR900 نمایندگی HACH

کالریمتر (رنگ‌ سنج) جیبی مدل DR300 نمایندگی HACH

تیتراتور تمام اتومات کمپانی Hach

تیتراتور دستی کمپانی Hach

ترازو رطوبت سنج مدل MB120 نمایندگی OHAUS

دستگاه XRF ترمو فیشر مدل Niton™ XL5 Plus Thermo

دستگاه LC/MS شیمادزو مدل LCMS-2020 Single Quadrupole

دستگاه کروماتوگرافی مدل Shimadzu 2010 FID

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC6890 Plus نمایندگی Agilent

دستگاه Ultimate 3000 HPLC نمایندگی Thermo

دستگاه کروماتوگرافی مایع Waters alliance 2795 HPLC

دستگاه UPLC مدل ACQUITY H-Class نمایندگی Waters

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل alliance e2695 نمایندگی Waters

دستگاه XRF مدل Vanta سری L-M-C نمایندگی Olympus

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 1290 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی مایع مدل HPLC 1260 نمایندگی Agilent

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC8890B نمایندگی Agilent

دستگاه آزمایشگاهی ازون متر aeroqual series 500

دستگاه اندازه گیری tss-کدورت سنج جامدات معلق | کمپانی HACH آمریکا

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟