دسته: آون هیبریداسیون

آون هیبریداسیون | خرید اون هیبریداسیون | فروش آون هیبریداسیون

Microarray Hybridization Oven Agilent

در کارهای آزمایشگاهی نظیر هیبریداسیون ساترن بلات در رابطه با DNA استفاده می شود . ناترن بلات در خصوص RNA به کار گرفته می شود .

وسترن بلات بر روی صافی های غشایی و هم چنین برای انجام واکنش PCR و انکوباسیون پروتئین های نشان دار شده با آنتی بادی به کار گرفته می شود.

مکانیسم  

انکوباسیون در شرایط به صورت کاملا یک نواخت با حرکات گردشی ثابت و پخش کردن یکسان محلول probe بر روی غشاء انجام می شود .

آون آزمایشگاهی یا فور که گاهی اوقات یک آون گرما دهی نامیده می شود در کاربرد های جرم شناسی ، متالوژیکی ، آزمایشگاهی ، تحقیقاتی به کار گرفته می شود . آون آزمایشگاهی معمولا یکی از سه شکل موجود را دارد.

آون های ازمایشگاهی ، فروش محصولات ممرت ، انکوباتور هیبریداسیون GFL ،  آون ازمایشگاهی UNE 500 ،

نمایش 9 24 36

ورود

حساب کاربری ندارید؟