آون هیبریداسیون

آون هیبریداسیون

Microarray Hybridization Oven Agilent

در کارهای آزمایشگاهی نظیر هیبریداسیون ساترن بلات در رابطه با DNA استفاده می شود . ناترن بلات در خصوص RNA به کار گرفته می شود.

وسترن بلات بر روی صافی های غشایی و هم چنین برای انجام واکنش PCR و انکوباسیون پروتئین های نشان دار شده با آنتی بادی به کار گرفته می شود.

مکانیسم  

انکوباسیون در شرایط به صورت کاملا یک نواخت با حرکات گردشی ثابت و پخش کردن یکسان محلول probe بر روی غشاء انجام می شود.

آون آزمایشگاهی یا فور که گاهی اوقات یک آون گرما دهی نامیده می شود در کاربرد های جرم شناسی، متالوژیکی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی به کار گرفته می شود. آون آزمایشگاهی معمولا یکی از سه شکل موجود را دارد.


آون آزمایشگاهی | فروش محصولات ممرت | انکوباتور هیبریداسیون GFL | آون آزمایشگاهی UNE 500

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟