احتراق عنصری (CHNS-O)

احتراق عنصری (CHNS-O)

از دستگاه احتراق عنصری جهت اندازه گیری کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد، اکسیژن استفاده می شود و برای انالیز کمی  نمونه های دارویی،پلیمر،مواد غذایی،سنتز و … به کار برده می شود دقت اندازه گیری برای عناصر برابر با 1 % در میلی گرم در درصد می باشد .

کاربرد دستگاه : 

سیستم احتراق عنصری دستگاهی متناسب جهت اندازه گیری سریع کربن،هیدروژن،نیتروژن،سولفور و اکسیژن موجود در مواد آلی و دیگر مواد به شمار می رود.با استفاده از این دستگاه آنالیز طیف وسیعی از نمونه های صنایع مختلف دارویی،پلیمر،شیمیایی و محیط زیست اعم از نمونه های جامد،مایع،فرار و نمونه های با ویسکوزیته بالا امکان پذیر خواهد بود.

در واقع ب به کار گیری روش Pregl-dumasنمونه های مختلف با استفاده از اکسیژن خالص سوزانده شده و اندازه گیری در گازهای حاصل از سوختن مواد به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد.

تجهیزات مورد نیاز دستگاه :

  • کپسول اکسیژن
  • کپسول he
  • کپسول هوا
  • ترازوی دقیق سه رقم اعشار

دستگاه Thermo Quest-Fash EA 1112 ساخت Thermo از موارد با تعدد بالای نصب در ایران می باشد.

ویدئو دستگاه احتراق عنصری

نمایش یک نتیجه

فهرست