اسپکتروسکوپی

طیف‌سنجی یا بیناب نمایی، (به انگلیسی: Spectroscopy) به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد. اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فوتونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می‌شود. از انواع روش‌های مهم و پرکاربرد در شیمی تجزیه می‌توان به روش‌های طیف‌سنجیجرمی، مادون قرمز، ماوراء بنفش و رزونانس مغناطیسی هسته اشاره کرد.

طیف‌سنجی اغلب در شیمی‌فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که طیف هر ماده را ثبت می‌کند طیفسنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف‌سنجی همچنین به‌طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود. اکثر تلسکوپ‌های بزرگ طیف‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجاُیی دوپلری خطوط طیفی‌شان استفاده می‌شود. این نوع کاربرد در مبحث طیف‌سُُنجیُ نجومی به تفضیل آمده‌است.

اسپکتروسکوپی
نمایش 9 24 36

دستگاه ICP-OES -varian مدل Varian 720 نمایندگی varian

دستگاه ICP-OES پرکین مدل optima 7300DV نمایندگی perkin elemer

دستگاه جذب اتمی AAS مدل Elmer AAnalyst 200

لامپ هالو کاتد لامپ مدل Perkin.Varian نمایندگی Agilent

دستگاه فلیم فتومتر نمایندگی BWB

طیف سنج مدل DR6000 UV-VIS نمایندگی HACH

خریدکلمپ تورچ/فروش لوازم جانبی/مدل G8000-64140/کمپانی Agilent

دستگاه نبولایزر مدل ICP نمایندگی Agilent

خرید جذب اتمی/فروش جذب اتمی/مدل Varian SpectrAA 55 series

دستگاه جذب اتمی مدل AA220FS نمایندگی Agilent

دستگاه جذب اتمی مدل AA240 Agilent نمایندگی Agilent

دستگاه جذب اتمی مدل GTA 120 zeeman نمایندگی Agilent

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل lambda 265 نمایندگیPerkinr

دستگاه اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل dlab SP-UV1100

دستگاه اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل dlab SP-V1100

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل uv 2100 نمایندگی unico

دستگاه GTA 120 zeeman نمایندگی Agilent

تومان3,550

دستگاه FT-IR UV-VIS مدل Spectrum RX1 نمایندگی Perkinr 

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل UV 2150 Unico نمایندگی unico

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل SQ-4802 نمایندگی unico

ورود

حساب کاربری ندارید؟