اسپکتروسکوپی

اسپکتروسکوپی

طیف‌سنجی یا بیناب نمایی، (به انگلیسی: Spectroscopy) به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز تعریف می‌شود. از لحاظ تاریخی طیف‌سنجی به شاخه‌ای از علم برمی‌گردد که نور مرئی برای مطالعات نظری در ساختار ماده و آنالیزهای کیفی و کمی استفاده می‌شد. اگرچه اخیراً به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط برای نور مرئی بلکه بسیاری از اشکال تابش‌های الکترومغناطیسی و غیرالکترومغناطیسی مانند میکروموجها، امواج رادیویی، اشعه ایکس، الکترونها، فوتونها (امواج صوتی) و غیره بکاربرده می‌شود. از انواع روش‌های مهم و پرکاربرد در شیمی تجزیه می‌توان به روش‌های طیف‌سنجیجرمی، مادون قرمز، ماوراء بنفش و رزونانس مغناطیسی هسته اشاره کرد.

طیف‌سنجی اغلب در شیمی‌فیزیک (بطور مثال در نوعی تصویربرداری ام‌آرآی) و شیمی تجزیه برای شناسایی ماده از طریق طیف گسیلی یا جذبی از آنها یکار برده می‌شود. وسیله‌ای که طیف هر ماده را ثبت می‌کند طیفسنج یا اسپکترومتر نام دارد. طیف‌سنجی همچنین به‌طور زیاد در اخترشناسی و مشاهدات از راه دور استفاده می‌شود. اکثر تلسکوپ‌های بزرگ طیف‌نگار دارند که برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی اجسام نجومی یا اندازه‌گیری سرعت‌شان از طریق جابجاُیی دوپلری خطوط طیفی‌شان استفاده می‌شود. این نوع کاربرد در مبحث طیف‌سُُنجیُ نجومی به تفضیل آمده‌است.

اسپکتروسکوپی
نمایش 9 24 36

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Nicolet IS10 نمایندگی Thermo

دستگاه ICP-OES مدل 720 نمایندگی Varian

دستگاه XRF ترمو فیشر مدل Niton™ XL5 Plus Thermo

دستگاه ICP-OES مدل optima 7300DV نمایندگی Perkin Elemer

دستگاه جذب اتمی AAS مدل Elmer AAnalyst 200

دستگاه XRF مدل Vanta سری L – M -C نمایندگی Olympus

اسپکتروفتومتر FT-IR مدل Nicolet 380 کمپانی Thermo

لامپ هالو کاتد جذب اتمی نمایندگی Agilent.Perkin.Varian

دستگاه XRF مدل XL2 Thermo نمایندگی Thermo

دستگاه فلیم فتومتر نمایندگی BWB

کابل تبدیل GBIP به USA

کلمپ تورچ مدل G8000-64140 کمپانی Agilent

دستگاه تورچ طیف سنج نشر اتمی مدل 4100 نمایندگی Agilent

محفظه اسپری مدل G8000-70006 نمایندگی Agilent

دستگاه نبولایزر مدل ICP نمایندگی Agilent

کابل تبدیل 82357B USB/ GPIB نمایندگی Agilent

دستگاه ICP-OES Axial مدل Vista MPX نمایندگی Varian

خرید جذب اتمی/فروش جذب اتمی/مدل Varian SpectrAA 55 series

دستگاه جذب اتمی مدل AA220FS نمایندگی Agilent

دستگاه جذب اتمی مدل AA240 Agilent نمایندگی Agilent

دستگاه جذب اتمی مدل GTA 120 zeeman نمایندگی Agilent

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل lambda 265 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه XRF پرتابل مدل XL-PMI+ نمایندگی GE

دستگاه اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل dlab SP-UV1100

دستگاه اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل dlab SP-V1100

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل uv 2100 نمایندگی unico

دستگاه Autoinjector مدل 7693A نمایندگی Agilent

دستگاه Assy RF Amp 7X5 نمایندگی Agilent

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟