اسپکتروفلوریمتر

دستگاه اسپکتروفلوریمتر

فروش محصولات اجیلنت (Agilent) آمریکا

اسپکتروفلوریمتر ابزاری است که از ویژگی های فلورسانتی بعضی از ترکیبات برای فراهم سازی اطلاعاتی در رابطه با غلظت آن ها و محیط شیمیایی در یک نمونه، استفاده می کند. یک طول موج تهییجی خاص گزینش می شود و تابش یا تحت یک طول موج مشاهده می شود یا اسکنی انجام می شود تا شدت در برابر طول موج ثبت شود.

نحوه عملکرد اسپکتروفلوریمتر

به طور معمول، اسپکتروفلوریمتر ها از منابع نوری شدت بالایی برای بمباران کردن یک نمونه با هر تعداد فوتون که امکانش است، استفاده می کنند. این امر اجازه می دهد که تعداد حداکثری از مولکول ها در مرحله ی تهییجی در هر نقطه ای از زمان قرار گیرند. نور یا از میان یک فیلتر، به دنبال انتخاب یک طول موج ثابت، یا یک مونوکروماتور عبور داده می شود، که اجازه می دهد طول موج مورد نظر برای استفاده به عنوان نور تهییجی انتخاب شود.

نشر نور در زاویه ی 90 درجه نسبت به نور تهییج یافته جمع آوری می شود. این نشر هم چنین از میان یک فیلتر یا مونوکروماتور عبور داده می شود قبل از این که توسط یک لوله فوتو تکثیر کننده، فوتودیود، یا آشکار ساز دستگاه بار جفت شده، کشف شود. این سیگنال را می توان به صورت یک خروجی دیجیتال یا آنالوگ مورد پردازش قرار داد.

نمایش 9 24 36

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟