مولتی پارامتر | خرید مولتی پارامتر | فروش مولتی متر WTW

مولتی پارامتر ها از جمله تجهیزات آزمایشگاهی است که توانایی سنجش پارامترهای مختلفی مانند اسید سنج ، اکسیژن متر ، کنداکتیویتی متر ، نمک سنج و ترمومتر را دارد.

مولتی مترهای کمپانی WTW به دو گروه عمده پرتابل و رومیزی تقسیم می شوند . هر دونوع براساس تعداد کانال ها موجود تقسیم بندی می شوند. که قابلیت اندازه گیری فاکتور هایی مختلف بصورت همزمان یا غیر همزمان را دارند.

مولتی متر های multi 9630 , Multi 9620 از انواع رومیزی و مدل های Multi 3510 , Multi 3630 از سری پرتابل هستند .

برای دیدن انواع تجهیزات WTW  به لینک نماینده WTW مراجعه فرمایید.

نماینده هک (HACH ) ، الکترود های multi parameter ، نماینده رسمی WTW

 مولتی سنج های WTW ، دستگاه Multi 3510 wtw ، سیستم رومیزی Multi parameter 9630  ، دستگاه Multi meter HQ40 D hach 

نمایش 9 24 36

دستگاه pHمتر پرتابل مدل handy lab 600 نمایندگی WTW

دستگاه pHمتر پرتابل مدل handy lab 680 نمایندگی WTW

دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدلProLab 5000 نمایندگی wtw

دستگاه pHمتر رومیزی مدل prolab 2500 نمایندگی WTW

دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل lab 875 نمایندگی wtw

دستگاه مولتی پارامتر میلواکی مدل Milwaukee MW802

دستگاه پی اچ متر ph meter inolab Multi 9310

دستگاه مولتی پارامتر پرتابل مدل HQ30D HACH

دستگاه مولتی پارامتر پرتابل مدل Multi 3630 نمایندگی WTW

دستگاه مولتی پارامتر پرتابل مدل Multi 3620 نمایندگی WTW

دستگاه مولتی پارامتر پرتابل مدل Multi 3510 نمایندگی WTW

دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل Multi 9620 نمایندگی WTW

دستگاه مولتی پارامتر رومیزی مدل Multi 9630 IDS نمایندگی WTW

ورود

حساب کاربری ندارید؟