اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر چیست

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می پردازد. نور مورد استفاده طیفی از انرژی الکترومغناطیس می ­باشد که هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی است.

نحوه کار دستگاه طیف سنج نوری

میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موج های مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت می باشد. با توجه به این امر، هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده می شود.

رابطه غلظت با جذب طول موج

همچنین غلظت هر ماده شیمیایی نیز در میزان جذب طول موج خاصی از امواج الکترومغناطیس تاثیر دارد. بطوریکه با افزایش غلظت ماده، میزان جذب در طول موج مشخص افزایش و با کاهش غلظت، میزان جذب کاهش و مقدار نور عبوری افزایش می یابد که به نام قانون بیر شناخته می شود.

در این روش با استفاده از تاثیر متقابل غلظت ماده و میزان جذب نور عبوری از آن ماده، به تعیین رابطه و معادله غلظت – جذب هر ماده شیمیایی می پردازند که کاربردهای زیادی در شیمی و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی دارد.

کمپانی سازنده دستگاه اسپکتروفتومتر 

شرکت آرا تجهیز با داشتن نمایندگی HACH ، نمایندگی Unico اماده تامین انواع اسپکتروفتومتر ویزیبل ، اسپکتروفتومتر یو وی ویزیبل است همچنین آماده تامین این تجهیزات از نمایندگی jenway است.

نمایش 9 24 36

اسپکتروفتومتر پرتابل مدل DR1900 کمپانی Hach

اسپکتروفتومتر مدل DR3900 کمپانی Hach

اسپکتروفتومتر مدل DR6000 کمپانی Hach

اسپکتروفتومتر علوم زیستی جنوا پلاس(Jenova plus) DNA/RNA/Oligo/Protein نمایندگی Jenway

دستگاه اسپکتروفتومترهای مرئی 6300 و 6320D برند Jenway

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Visible Scanning سری 76 نمایندگی Jenway

دستگاه اسپکتروفتومتر Nano Micro-Volume Life نمایندگی Jenway

دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی 6850 با پهنای باند متغییر برند Jenway

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Visible Benchtop 6305 نمایندگی Jenway

دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی و UV/Visible سری 73 نمایندگی Jenway

اسپکتروفتومتر اسکن مرئی و UV/مرئی سری 74 برند JENWAY

دستگاه اسپکتروفتومتر سری27 Visible and UV/Visible Diode Array برند JENWAY

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR 1900 نمایندگی HACH

دستگاه اسپکتروفتومتر Visible مدل S-2150 نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر Visible مدل S-1200 نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر Visible مدل DR3900 نمایندگی Hach

دستگاه اسپکتروفتومتر Visible مدل DR6000 نمایندگی HACH

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis مدل دو پرتویی نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis تک مدل پرتویی متغیر نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis مدل 1.8نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis مدل 4NM نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis مدل S-2150 نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل UV-VIS 8453 نمایندگی Agilent

طیف سنج برگ CI-710 نمایندگی CID

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل lambda 265 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل dlab SP-UV1100

دستگاه اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل dlab SP-V1100

دستگاه طیف سنج مرئی مدل S1200 نمایندگی unico

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل uv 2100 نمایندگی Unico

دستگاه FT-IR UV-VIS مدل Spectrum RX1 نمایندگی Perkinr 

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل UV 2150 Unico نمایندگی Unico

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل SQ-4802 نمایندگی unico

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟