دسته: بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی کارل ارکی (Karl Ereky) به مفهوم استفاده از سیستم‌های زنده و ارگانیسم‌ها برای توسعه یا تولید محصولات یا هر گونه کاربرد فناورانه که از سیستم‌های زیستی، موجودات زنده یا مشتقات آن استفاده می‌کند تا محصولات یا فرآیندهای خاصی را ایجاد یا اصلاح کند. به‌طور کلی هر گونه کنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرضه فراورده‌های گوناگون با استفاده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن‌ها در سطح مولکولی در حوزه این مهم‌ترین، پاک‌ترین و اقتصادی‌ترین فناوری شده حاضر، زیست‌فناوری، قرار می‌گیرد. نام این دانش از این رو در ایران با نام «بیوتکنولوژی» شناخته می‌شود که این عمل تقریباً در تمام کشورهای جهان با همین نام شناخته می‌شود.

نمایش 9 24 36

دستگاه تانک الکتروفورز نمایندگی Bio Rad

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل Synergy-Neo2 نمایندگی BioTek

دستگاه ترمال سایکلر مدل techne 3primex

دستگاه ترمال سایکلرمدل T100نمایندگی BIORAD

دستگاه ترمال سایکلر مدل techne tc-3000

دستگاه ترمال سایکلر مدل Techne TC-312

دستگاه الکتروفورز مدل 2200 TapeStationنمایندگی Agilent

دستگاه ترمال سایکلر مدل dlab TC1000G

دستگاه آون هیبریداسیون مدل Microarray Hybridization Oven نمایندگی Agilent

ورود

حساب کاربری ندارید؟