تیتراسیون

تیتراسیون

برند SI Analytics, a Xylem که قبلاً به عنوان SCHOTT® شناخته می شد از گذشته تا امروز به دنبال راه حل های فن آوری پیشرفته برای چالش های آب جهان در ضمینه های نحوه ی انتقال و بازگرداندن آب به محیط, تصفیه ، تجزیه و تحلیل می باشد.

از جمله ویژه گی های دستگاه تیتراسیون استفاده در همه زمینه های صنعت مانند صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی، تحقیقاتی، آموزشی و همچنین آزمایشگاه های آب و محیط زیست است.

تیتراسیون کارل فیشر چیست؟

کارل فیشر روش کارل فیشر یکی از دقیق ترین روش های سنجش آب موجود در نمونه ها می باشد.

در این روش یک مولکول آب با یک مولکول ید ( I2 ) در حضور SO2 و حلال متانول واکنش می دهد. از آنجا که واکنش به نسبت استوکیومتری 1 : 1 انجام می گیرد، با سنجش میزان مصرف ید به روش الکتروشیمیایی می توان آب موجود در نمونه را اندازه گیری کرد. دستگاه های کارل فیشر به دو دسته ی حجم سنجی و کولن سنجی تقسیم می شوند.

تفاوت تیتراسیون کارل فیشر حجم سنجی با کولن سنجی چیست؟

در روش حجم سنجی تیترانت به طور مستقیم به ظرف نمونه اضافه می گردد، اما در روش کولن سنجی تیترانت به صورت الکتروشیمیایی و همزمان در ظرف نمونه ایجاد می شود. روش کولومتری عموما برای اندازه گیری و تشخیص مقادیر کم آب ( کمتر از ppm 100-50 ) استفاده می گردد.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

فهرست