دستگاه تبخیر روتاری

دستگاه روتاری اواپراتور

دستگاه تبخیر روتاری که اصطلاح انگلیسی آن rotary evaporator می باشد، اولین دستگاه روتاری توسط Lyman C. Craig اختراع شده و در سال 1946 توسط کمپانی بوچی (Buchi) تجاری شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند. امروزه معمولاً به جای استفاده از نام کامل دستگاه از اصطلاح rotavap استفاده می کنند.

کاربرد دستگاه تبخیر روتاری

دستگاهی است که در آزمایشگاه های شیمی، داروسازی، صنایع غذایی، صنایع نفت و پتروشیمی برای برداشتن و تبخیر موثر حلال از نمونه به کار برده می شود.

کمپانی سازنده تبخیر روتاری 

شرکت آرا تجهیز با داشتن نمایندگی IKA آماده تامین روتاری اواپراتور با حجم بالن های مختلف است. از سایر برنذ های معروف می توان به نمایندگی Buchi اشاره کرد.

نمایش 9 24 36

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 digital with Dry Ice Condenser coated نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 digital with Dry Ice Condenser نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 digital FLEX نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 digital V-C نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 digital V نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 8 with Dry Ice Condenser, coated نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 8 with Dry Ice Condenser نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 8 FLEX نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 8 V نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 8 V-C نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 3 with Dry Ice Condenser, coated نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 3 with Dry Ice Condenser نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 3 FLEX نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 3 V-C نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 3 V نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 auto pro FLEX نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 auto pro V-C نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل RV 10 auto pro V نمایندگی IKA

دستگاه روتاری مدل RV 10 Digital V نمایندگی IKA

دستگاه روتاری اواپراتور مدل Dlab RE100-PRO

دستگاه تبخیر روتاری مدل R-300 نمایندگی Buchi

دستگاه روتاری اواپراتور R-100 نمایندگی Buchi

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟