دستگاه های هضم

دستگاه های هضم

کاربرد های دستگاه هضم و تقطیر کجلدال

جهانی بودن ، دقت و قابلیت تکرار روش کجلدال توسط دستگاه کجلدال باعث شده است این روش ، روش شناخته شده ی بین المللی برای تخمین محتوای پروتئینی در غذا ها و روش استانداردی باشد که تمامی روش های دیگر به نسبت آن سنجیده می شوند . از روش کجلدال توسط دستگاه کجلدال هم چنین برای سنجش خاک ها ، فاضلاب ها ، کود ها و دیگر مواد استفاده می شود . گرچه ، مقدار واقعی محتوای پروتئینی را به دست نمی دهد ، ولی نیتروژن غیر پروتئینی را علاوه بر نیتروژن موجود در پروتئین ها اندازه می گیرد .

گواه چنین چیزی در حادثه ی غذای حیوان خانگی در سال 2007 و رسوایی پودر شیر چینی در سال 2008 بود ، زمانی که ملامین ، یک ماده ی شیمیایی غنی از نیتروژن ، به مواد خام اضافه شده بود تا وانمود شود محتوای پروتئینی بالا است . هم چنین فاکتور های اصلاحی متفاوتی برای پروتئین های مختلف برای بررسی توالی ها و آمینو اسید های متفاوت وجود دارد . در مقایسه با روش دوماس برای اندازه گیری محتوای پروتئینی خام معایب اصلی عبارتند از نیاز به سولفوریک اسید تغلیظ شده در دمای بالا و زمان آزمایش نسبتا بالا ( یک ساعت یا بیشتر ) .

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟