سطح سنج بزرگ

دستگاه سطح سنج بزرگ

دستگاه سطح سنج برگ گیاه -لیف اریا متر- دستگاهی جهت اندازه گیری سطح برگ گیاه می باشد. دستگاه سطح سنج برگ گیاه در مدلهای مختلفی وجود دارد. دستگاه سطح برگ گیاه بصورت سطح سنج برگ گیاه پرتابل قابل حمل و سطح سنج برگ گیاه رومیزی آزمایشگاهی موجود می باشد.
در مدل قابل حمل آن نیازی به کندن برگ گیاه نمی باشد و دستگاه را به مزرعه یا مکان مورد نظر برده و غیر مخرب میتوان سطه و مساحت برگ گیاه و ضخامت آنرا اندازه گیری کرد.
در مدل رومیزی می بایست برگ کنده شود و به آزمایشگاه جهت اندازه گیری مساحت و قطر و استفاده شود.

این دستگاه در آزمایشگاه کشاورزی و آزمایشگاه گیاه شناسی و آزمایشگاه تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟