فروش آون آزمایشگاهی | خرید اون ازمایشگاهی | فور ازمایشگاهی

فروش محصولات Memmert (ممرت ) آلمان

دستگاه فور آزمایشگاهی یا آون آزمایشگاهی برای خشک یا استریل کردن لوازم آزمایشگاهی ( به روش حرارت خشک ) استفاده می شود .

دستگاه فور آزمایشگاهی از خانواده دستگاه اتوکلاو میباشد با اندکی تغییر اساسی و مهم در عملکرد.برای خشک کردن لوازم آزمایشگاهی از حرارت C°80  استفاده شود.

استریل کردن به وسیله حرارت خشک فقط در شرایطی مفید است که ابزار مدنظر 40 دقیقه در دمای C°80 یا 60 دقیقه در حرارت C°160 حرارت داده شود . شروع استریل کردن از زمان رسیدن به حرارت مورد نظر ، می باشد . پیش از استریل کردن با فور آزمایشگاهی ، دما به حد مورد نظر رسانده شود.

 

نماینده Memmert  ، فروش آون های ممرت آلمان  ، Oven UNE 500  ، فور های آزمایشگاهی Carbolite  ، اون های هیبریداسیون 

ورود

حساب کاربری ندارید؟