آون

دستگاه آون آزمایشگاهی

دستگاه فور آزمایشگاهی یا آون آزمایشگاهی برای خشک یا استریل کردن لوازم آزمایشگاهی (به روش حرارت خشک) استفاده می شود.

دستگاه فور آزمایشگاهی از خانواده دستگاه اتوکلاو می باشد با اندکی تغییر اساسی و مهم در عملکرد. برای خشک کردن لوازم آزمایشگاهی از حرارت C°80  استفاده شود.

استریل کردن به وسیله حرارت خشک فقط در شرایطی مفید است که ابزار مدنظر 40 دقیقه در دمای C°80 یا 60 دقیقه در حرارت C°160 حرارت داده شود. شروع استریل کردن از زمان رسیدن به حرارت مورد نظر، می باشد. پیش از استریل کردن با فور آزمایشگاهی، دما به حد مورد نظر رسانده شود.

کاربرد آنالایزر آنلاین در صنایع 

همه صنایع و آزمایشگاه ها نیازمند آون آزمایشگاهی هستند.

شرکت های سازنده آون 

شرکت آرا تجهیز با داشتن نمایندگی Memmert آماده تامین آون آزمایشگاهی با حجم های مختلف و مجهز به فن و سنسور های دقیق دمایی است.

نمایش 9 24 36

دستگاه آون مدل UNE600 نمایندگی Memmert

دستگاه آون آزمایشگاهی مدل UFB500 نمایندگی Memmert

دستگاه آون آزمایشگاهی مدل UNB500 نمایندگی Memmert

دستگاه آون مدل UN110 نمایندگی Memmert

دستگاه آون مدل UNB400 نمایندگی Memmert

دستگاه آون مدل UN55 نمایندگی Memmert

دستگاه آون مدل UNE 500 نمایندگی Memmert

دستگاه آون هیبریداسیون مدل Microarray Hybridization Oven نمایندگی Agilent

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟