الکترود

دستگاه الکترود Electrode نمایندگی WTW آلمان و کمپانی HACH آلمان

اکثر الکترودهای ph متر الکترودهای ترکیبی هستند. یک الکترود از دو عنصر اصلی تشکیل شده است. یک عنصر یک نیم سلول خود حسگری است و دیگری نیم سلول مرجع به شمار می رود .هر دو واحد های نیمه سلولی بایستی به منظور کامل کردن مدار pH برای اندازه گیری pH با یک دیگر به کار گرفته شوند.

نیمه سلول حس کننده قسمتی از الکترود است که مسئول قسمت اندازه گیری سیستم است، آن را به عنوان قطب ”مثبت” مدار در نظر بگیرید. این قسمت از الکترود معمولا حاوی غشائی حساس به تغییر pH محلول مورد اندازه گیری است. نیم سلول مرجع یک پتانسیل ثابت مرجع به وجود می آورد که برای اندازه گیری pH لازم است، آن را به عنوان قطب منفی مدار در نظر بگیرید.


نمایندگی WTW آلمان | الکترود پ هاش WTW | الکترود کنداکتومتر | نماینده HACH | سنسور آنلاین WTW | الکترود میلواکی | OXI electrode کمپانی WTW | سنسور ORP electrode wastewater | الکترود نمایندگی WTW

نمایش 9 24 36

دستگاه الکترود pH مدل Sentix 940 نمایندگی WTW

دستگاه الکترود pH مدل SenTix81 نمایندگیWTW

دستگاه الکترود pH مدل SenTix41 نمایندگیWTW

دستگاه الکترود اکسیژن مدل Cellox 325 نمایندگیWTW

الکترود هدایت سنجی مدل TetraCon 325 نمایندگیWTW

دستگاه الکترود pH wtw مدل Sentix HW نمایندگیWTW

 فروش الکترود pH wtw | خرید الکترود pH wtw | الکترود pH مدل Sentix SP

دستگاه الکترود pH مدل Sentix 82 نمایندگی wtw

دستگاه الکترود pH مدل Sentix 81 نمایندگی wtw

دستگاه الکترود pH مدل Sentix 21 نمایندگی wtw

 فروش الکترود pH wtw | الکترود pH مدل Sentix 41

دستگاه الکترود pH مدل Sentix42 pH نمایندگی WTW

دستگاه الکترود هدایت سنج مدل Tetracon925 نمایندگی WTW

الکترود اپتیکال اکسیژن FDO 925 نمایندگی WTW

دستگاه الکترود pH WTW مدل pH Sentix980 نمایندگی WTW

دستگاه الکترود اکسیژن مدل StirrOx نمایندگی WTW

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟