دسته: تیتراسیون

فروش تیتراسیون|خرید تیتراسیون | قیمت تیتراسیون 

برند SI Analytics, a Xylem که قبلاً به عنوان SCHOTT® شناخته شده است . از گذشته تا امروز به دنبال راه حل های فن آوری پیشرفته برای چالش های آب جهان در ضمینه های نحوه ی انتقال و بازگرداندن آب به محیط, تصفیه ، تجزیه و تحلیل می باشد.

از جمله ویژه گی های دستگاه تیتراسیون استفاده در همه زمینه های صنعت مانند صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی، تحقیقاتی، آموزشی و همچنین آزمایشگاه های آب و محیط زیست است.

تیتراسیون کارل فیشر چیست؟

کارل فیشر روش کارل فیشر یکی از دقیق ترین روش های سنجش آب موجود در نمونه ها می باشد.

در این روش یک مولکول آب با یک مولکول ید ( I2 ) در حضور SO2 و حلال متانول واکنش می دهد. با واکنش به نسبت استوکیومتری 1 : 1 ، سنجش میزان مصرف ید به روش الکتروشیمیایی می توان آب موجود در نمونه را اندازه گیری کرد.

انواع

دستگاه های کارل فیشر به دو دسته ی حجم سنجی و کولن سنجی تقسیم می شوند.

تفاوت تیتراسیون کارل فیشر حجم سنجی با کولن سنجی چیست؟

در روش حجم سنجی تیترانت به طور مستقیم به ظرف نمونه اما در روش کولن سنجی  صورت الکتروشیمیایی و همزمان در ظرف نمونه ایجاد می شود. روش کولومتری برای اندازه گیری و تشخیص مقادیر کم آب ( کمتر از ppm 100-50 ) .

تیتراتور Dlab ، نماینده WTW ، فروش تیتراسیون ،  کارل فیشر ، دستگاه  Titro line 7500  ، کمپانی SI analytics ،

ورود

حساب کاربری ندارید؟