تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب

فروش محصولات الکتروترمال Electrothermal انگلیس

ذوب ماده دمایی است که در آن دما جسم جامد با مذاب خود در حال تعادل است. به شرطی که فشار کمتر یا بیشتر از ۱ atm نباشد. اجسام خالص نقطه  ذ وب دقیقی دارند و تعیین دقت آنها از طریق  رسم منحنی ذو ب امکان پذیر است. زمانی اختلاف بین نقطه ذو ب یک ماده خالص با یک ترکیب خیلی کم است که درصد خلوص ترکیب بالا باشد. (در حدود ۹۸ , ۹۹ درصد)

در نفطه ذوب (لحظه تعادل) دما ثابت است مگر بعلت وجود دو عامل. رطوبت و ناخالصی. ناخالصی های جزئی نفطه ذوب را پائین می آورند و همچنین دامنه ذوب برزگتری مشاهده می شود. زمانیکه مقدار مساوی از دو جسم را باهم مخلوط می کنیم و می بینیم که نقطه ذوب مخلوط تغییر نکرد. نتیجه می گیریم که دو ماده یکسان هستند اما اگر نقطه ذوب نزول کند دو ماده با هم متفاوت هستند.

در ترکیبات ایزومورف (هم ریخت) با وجود اختلاف شیمیایی اختلالی در نفطه ذوب شان پیدا نمی شود.

اجسام با مولکول های متقارن در مقایسه با مولکول هایی که تقارن کمتر دارند دمای ذوب بالاتری دارند.

نمایش 9 24 36

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟